ΙΣΤΟΡΙΑ2019-06-28T10:29:45+02:00

ΙΣΤΟΡΙΑ

Please wait while the flipbook is loading. If this message is displayed for more than few seconds, then please consider upgrading your browser and read the FAQS from the flip book pdf page. The plugin requires modern HTML5 technology to work properly. Thanks for your patience. To navigate click on next and previous arrows.

Η ιστορία ξεκίνησε κάποια μέρα του Σεπτέμβρη του 1949 (15/09/1949), έτσι απλά. Μια παρέα φίλων της Καλλίπολης σκέφτηκε να ιδρύσει έναν Σύλλογο αθλητικό στην αρχή, αλλά στην πορεία εκτός από αθλητισμό να καλύπτει κι άλλες κοινωνικές, μορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Στο σπίτι του Δαμιανού Στρουμπούλη οδός Σημίτου αριθ. 23 μαζεύτηκαν οι φιλόδοξοι νέοι, χωρίς μέσα αλλά με οράματα να φτιάξουν ένα σύλλογο καμάρι της περιοχής. Μετά από συζητήσεις κατέληξαν στην Ιδρυτική Διακήρυξη, στην οποία ορίστηκε πενταμελής προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή από τους Διαμανό Στρουμπούλη, Νικόλαο Δρίβα, Βασίλη Ισόπουλο, Κωνσταντίνο Ζώη και Δημήτριο Παπαδόπουλο που ανέλαβε να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αναγνώριση του Συνδέσμου και να συγκαλέσει την 1η Γενική Συνέλευση μέσα στον Ιανουάριο του 1950.

Συγκέντρωσαν και άλλους για να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μελών που χρειαζόταν για την Ίδρυση Σωματείου. Έτσι συγκεντρώθηκαν συνολικά 19 μέλη που αποτέλεσαν τα Ιδρυτικά Μέλη του “ΦΟΙΝΙΚΑ”. Αφού πέρασε ένα τετράμηνο αναμονής μέχρι την αναγνώριση του Σωματείου από το Πρωτοδικείο, τα Ιδρυτικά Μέλη συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση στις 29/01/1950 στο σπίτι του Δαμιανού Στρουμπούλη.

Στις 26/06/1950 συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση και όπως αναφέρεται στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης εκτός από τις ανακοινώσεις συζητούνται τρόποι εξεύρεσης πόρων για τη διαρρύθμιση και κατασκευή του γηπέδου στον παραχωρηθέντα χώρο. Προτάθηκε να κυκλοφορήσει λαχείο ή να καταφύγουν σε δανεισμό. Όπως προκύπτει από τις αφηγήσεις μελών και παραγόντων της εποχής εκείνης, Διοίκηση και μέλη του Συλλόγου εργάστηκαν και κοπίασαν μεταφέροντας χώματα για να μπαζωθεί το γήπεδο δίπλα στο σημερινό που υπάρχει στην Πειραϊκή.

Μέχρι τις 31/01/1960 σύμφωνα με το καταστατικό ο Πρόεδρος εκλέγονταν απευθείας από τη Γενική Συνέλευση και έκτοτε από τα μέλη που είχαν πλειοψηφίσει κατά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης.

Από τότε μέχρι σήμερα, ο “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” έγραψε ιστορία στο χώρο του αθλητισμού με πάμπολλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Πολλά μέλη του Συλλόγου προσέφεραν εργασία και οικονομική υποστήριξη για να γίνει πράξη η ιδέα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Μέσα σε μια πραγματικότητα που συνεχώς παρακινεί τους νέους αθλητές προς τον επαγγελματισμό και το κέρδος, ο “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” αγωνίζεται για να διατηρήσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό μακριά από τις οικονομικές σκοπιμότητες, όσο τουλάχιστον το επιτρέπουν οι σημερινές συνθήκες και οι πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από το σύνολο σχεδόν των ερασιτεχνικών σωματείων.
Πιστεύουμε ότι μέχρι σήμερα, στην 60χρονη ιστορία του ο “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” το έχει κατορθώσει.