ΔΙΟΙΚΗΣΗ2019-06-28T10:13:34+02:00

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

H Διοίκηση του Φοίνικα Πειραιά απαρτίζεται από 9 μέλη:

  • KIOΣEΣ ANΔPEAΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)
  • BPAKAΣ APIΣTEIΔHΣ
  • ΠPIONAΣ KΩN/NOΣ
  • KOΛOKOTPΩNHΣ ΦΩTIOΣ
  • MAΛΛHΣ MIXAHΛ
  • ΠAΠAMAKPHΣ MIXAHΛ
  • ΠOΛYKANΔPIΩTHΣ IΩANNHΣ
  • POΓΔAKHΣ AΘANAΣIOΣ
  • TIOΠOYΛOΣ ANAΣTAΣIOΣ